ตู้เย็นที่เหมาะสมกับแก้วทำสเลอปี้

>>ตู้เย็นที่เหมาะสมจะใช้งานกับแก้วทำสเลอปี้<<

แก้วทำสเลอปี้ของเรา รองรับอุณหภูมิได้มากถึง -30 องศาฯ โดยปกติทั่วไปแล้ว ควรจะเป็นตู้เย็นแบบ 2 บาน หรือเรียกกันว่า โนฟรอส (No Frost) หากเป็นตู้เย็นแบบบานเดียว ช่องแช่แข็งไม่ควรมีน้ำแข็งเกาะหนา จนแก้วไม่สามารถเก็บความเย็นไว้ได้ และยิ่งถ้าหากมีตู้แช่แข็ง(-18 cํ) ก็จะยิ่งช่วยให้ แก้วทำสเลอปี้ สร้างสรรค์เมนูแปลกๆ ใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น ไอศกรีม, เบียร์วุ้น เป็นต้น

ตุ็เย็นที่เหมาะกับแก้วทำสเลอปี้

โฆษณา