ข้อควรระวัง!! (สำคัญมาก)

ข้อควรระวังในการใช้งานแก้วทำสเลิปบี้!! (สำคัญมาก)

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง!! (สำคัญมาก)

  • การเก็บรักษา แก้วทำสเลิปบี้ โดยให้แช่แก้วฯไว้ใน ช่องแช่แข็งในตู้เย็นตลอดเวลา แม้จะไม่ต้องการใช้เป็นเวลานานก็ตาม
  • ควรใช้ฟองน้ำสำหรับล้างแก้วในการทำความสะอาดเท่านั้น!
  • ควรใช้น้ำยาล้างจานทั่วไปในการล้าง
  • ห้ามนำแก้วทำสเลอปี้เข้าเครื่องล้างจานโดยเด็ดขาด
  • ควร ใช้ช้อนที่แถมมาเท่านั้น และไม่ควรใช้ของแข็งแหลมๆ หรือของมีคมต่างๆ เช่น แปรงล้างขวด, ส้อม, มีด, ฯลฯ เพราะจะทำให้ ไอซ์แพ็คด้านในของ แก้วเกล็ดหิมะ รั่วเสียหายได้
โฆษณา